YASAMA KONSEYİ

Rotary'nın ilk kurulduğu yıllarda Uluslararası Rotary'nin anatuzuğu ve diğer yasal hükümleri üzerindeki görüşmeler ve değişiklik teklifleri müzakeleri ile bunların oylanarak kabulu işleri hep yıllık konvansiyenlarda yapılırdı. Yıllık konvansiyon toplantılarına iştirak eden kulüp üyeleri giderek çok artınca her konunun bu yıllık toplantıda açıkca görüşülmesi ve tartışılıp oylanması giderek zor olmaya başladı. Bunun sonucu olarak 1924 yılında, yasallaşması istenen her tüzük veya yasa değişikliğini müzakere edip teklifleri inceleme için hukuk alt komisyonu işlevi görecek bir danışma kurulu oluşturuldu ve bu kurula Yasama Konseyi adı verildi.

Sonunda, 1970 Atlanta konvansiyonunda, oluşturulmuş olan bu Yasama Konseyinin doğrudan Rotary'nin yasama veya parlementosunun bir uzvu olarak faaliyet göstermesi esası benimsendi. Konsey üyeleri her Rotary Bölgesinden bir delege ve bunun dışında gereği kadar dışarıdan yardımcı büro personelinden oluşmaktadır. Bu konseyin her üç yılda bir defa olmak üzere, Rotary konvansiyon toplantılarından başka bir zamanda toplanarak çalışmalarını yürütmesine karar verildi.

Bundan sonraki toplantısını 2001 yılında yapacak olan bu konsey, Rotary ile ilgili anatüzük, ve diğer yasal hükümierin değiştirilmesine ilişkin tüm teklifleri incelemek, kanun maddeleri ve tüzük hükümleri hazırlamak, ve Rotary politikası ve usulleri için önerilen değişiklikleri kararlaştırıp yasallaştırmak gibi görevleri yürütmekten sorumludur.

Teklifler herhangi bir Rotary kulübü tarafından yapılabileceği gibi, bir bölge tarafından veya Uluslararası Rotary yönetim kurulu tarafından da yapılabilir. Konsey kararları kesinleşmeden önce dünyadaki tüm Rotary kulüpleri tarafından yeniden gozden geçirilebilir. Konseyin vermiş olduğu kararlar üye kulüplerin en az yüzde 10'u tarafından kabul edilmeyip itiraz edilir ise, o yasa maddesi yürürlüğe girmeden iptal edilmiş sayılır.

Bu şekilde iptal edilen yasal hükümler bir sonraki konvansiyonda son şekli verilmek üzere görüşülüp müzakere edilir. 

Sonraki Toplantı

Yer:
HOLIDAY INN OTEL
Tarih:
25.Nis.2019 20:00
Adres:
İşçi Blokları Mahallesi 1484 Sokak, No:3, Pk:06330, Çankaya /ANKARA