ULUSLARARASI ROTARY GENEL SEKRETERLİĞİ

Uluslararası Rotary'nin günlük çalışmalarını yürüten kişi olan Rotary genel sekreteri Rotary'in en üst profesyonel memurudur. Genel sekreter uluslararası Rotary'nin Yönetim Kurulu ve başkanına karşı sorumlu olur, aynı zamanda Uluslararası Rotary sekreterliğinde çalışan ve sekreterlik işlerini yürüten yaklaşık 500 kişilik memur kadrosunun da başıdır.

Genel Sekreter Uluslararası Rotary Yönetim Kurulunun sekreteri olarak çalıştığı gibi Rotary Vakfının da yürütme ve mali işler sorumludur ancak vakfın mütevelli heyetinin gözetim ve deneyimi altında bu görevi yapar. Genel sekreter ayrıca tüm Rotary komiteleri ve yasama konseyi ile bölge konferansları ve yıllık Rotary konvansiyonunun sekreteridir. Genel sekreterden Mektup/General Sekretary's Letter adlı haber bülteni tüm dünya Rotary kulüplerine en son Rotary haberlerini ulaştıran bir yayınıdır.

Genel sekreterlik Uluslararası Rotary'nin yönetim kurulu tarafından en çok beş yıllık bir süre için atanır ve genellikle bu süre sonunda tekrar seçilir. 1910 yılından beri bu görevi yapanların sayısı yedidir. Rotary'nin ilk genel sekreteri olan Chesley Perry bu görevi 1910 yılında başlayıp 1942 yılına kadar sürdürdü. Ondan sonra görev alan genel sekreter Phil Lovejoy 1942-1952 yılları arasında bu işi yürüttü. George Means 1953 - 1972 yılları arasında; Harry Stewart 1972 - 1978; Herb Pigman 1979 -1986; Philip Lipdsey 1986 - 1990 yılları arasında bu görevde kaldı. Spencer Robinson Jr. ise bu görevi 1990-93 yılında yaptı. Şimdiki Genel Sekreter ise Geoffrey Large 1995'den beri görevdedir.

Rotary tarihi süresince genel sekreterlerin kişiliği, etkinlikleri ve yönetim becerileri, tüm Rotary programları ve faaliyetlerini yönlendirmek ve başarısını sağlamıştır.