SEÇİM PROPAGANDASI YASAĞI

Uluslararası Rotary'nin ilginç kuraliarından birisi de seçimler sırasında üyelerine propaganda yasağı getirmesidir. Bu madde "Hiçbir Rotaryen Uluslararası Rotary'de herhangi bir yere seçilmek amacıyla kampanya yapamaz, oy isteyemez ve propagandada bulunamaz." Bu madde Bölge Guvernörlüğü için geçerli olduğu gibi Uluslararası Rotary'nin direktörlüğü başkanlığı ve diğer seçim ile gelinen komiteler için de geçerlidir. Rotary usullerine göre seçimlerde kişisel propaganda amacıyla adayların ilan vermek, broşür, yazı veya mektup yazarak veya başkasına yazdırarak seçim kampanyası yapması men edilmiştir.

Bir Rotaryen, seçimle gelinen herhangi bir Rotary görevine talip olup aday olma isteğini duyduğu zaman, bu adaylığında kendisine oy kazandırabilecek davranışlardan, konuşmalardan ve propaganda türü yayınlar yapmaktan kaçınmalıdır. Adaylara ait bilgi olarak sadece ve sadece Uluslararası Rotary'nin genel sekreterliğince yazılan yazılarda adaylar için yazılan bilgiyle yetinilecektir.

Bölge Guvernörlüğü veya Uluslararası Rotary'nin direktörlü gibi seçimle gelinilen bir makam için adaylığını koyan bir Rotaryen, kendisini diğer adaylardan üstün olduğunu gösterir ve diğerlerine göre kendisine avantaj sağlayabilecek davranış ve hareketlerde bulunmamalıdır. Seçim propagandası ve kampanyası bu yasağa rağmen yapılırsa, bu durum o adayın diskalifiye edilerek adaylıktan çıkartılmasına neden olabilir.

Rotaryenlere göre önemli olan husus, bir Rotaryenin geçmişte yapmış olduğu hizmetlerin niteliği ve o makam için kendisinin uygunİuğudur ve yapılacak bir seçimden önce şansını arttırmak için özel bir çalışma yapmak veya reklam ve propaganda yolu ile yayın yapıp seçim şansını arttırıcı davranışlara gerek olmamalıdır.