ROTARY SLOGANLARI

1911 yılı Ağustos'unda Oregon Eyaletinin Portland şehrinde yapılan ikincij Rotary Konvansiyonunda Uluslararası Rotary'nin benimseyip onayladığı ilk solgan "He Profits Most Who Serves best" sözcükleriyle ifade edilen bu söz, hizmet amaçlı bir kulüp olan Rotary'nin felsefesini "En iyi hizmet eden, en çok yararlanır" diyerek özlü bir şekilde ifade ediyordu.

Bu cümle ilk defa Şikagolu bir Rotaryen olan Art Sheldon tarafından 1910 yılında yaptığı bir konuşmadan alınıp az bir değişiklik yapılmıştı. Konuşmanın aslında "Dostlarına en iyi hizmeti veren en çok kazançlı çıkar" deniliyordu. Aynı günlerde Mmnesota Eyaletinin Menneapolis şehri Rotary Kulübü başkanı Ben Collinsise, bir Rotray kulübü kurmanın en uygun yolunun kendi kulübünün benimsemiş olduğu prensibini kabul etmekten geçtiğini ifade ederek "Kendin değil Hizmet önemlidir" cümleciği ile ana felsefeyi kısaca özetlemiştir.

1950 yılında Detroit şehrinde yapılan Rotary Konvansiyonunda işte bu iki söz, az değiştirilerek ve birleştirilerek tek bir slogan haline gelmiş ve ifadesini: "KENDİNDEN ÖNCE HİZMET" sloganında bulmuş ve "En iyi hizmeti veren en çok yararlanır" cümlesi ile rotaryenlerin resmi sloganına dönüşmüştür.

1989 yılı Yasama Konseyi sırasında Rotary'nin esas sloganı olarak kabul edilen ve en az ve öz sözcükle ifadesini bulan

"KENDİNDEN ÖNCE HİZMET"

sözü, Rotary felsefesini ve bencillik taşımayan gönüllü hizmet amacını en veciz şekilde ifade ettiği için kabul edilip onaylandı.