ROTARY KULÜPLERİNDE KADIN GURUPLARI

Rotary hizmetleri arasında bulunan bir kısım hizmetler Rotaryenler tarafından değil onların eşleri veya Rotary kulübü üyelerinin yakınları hanımlar tarafından yürütülür. Bazı hizmet projelerinin sadece hanımlar tarafından organize edilmesi durumu, tüm dünyadaki Rotary kulüplerinde sıkça rastlanılan bir durum dur.

Hanımlardan kurulu bu guruplara çeşitli yerlerde değişik adlar takılmıştır. Sanki her ülke kendine özgü bir terim kullanır. Bazı Ulkelerde bu hanımlar grubuna 'Rotary Hanımlar Grubu'; bir başkası, 'Rotary Ann Kulübü'; bir diğeri, 'Rotary Eşleri'; daha çokca da, 'İç Tekerlek' diye anılan bu hanımlar gurubu her yıl önemli yüzlerce insancıl projeleri yürüterek toplumlarına hizmet katkısında bulunmaktadırlar. Bu kadın gurupları yerel ihtiyaçlara cevap verecek okullar açmakta, bebek kılinikleri kurmakta, yemek ve yiyecek dağıtım merkezleri, hastahane, yetim-ler yurdu, yaşlılar huzur evi ve benzeri hizmet faaliyetlerini yürüterek topluma yararlı işleri yapmaktadırlar. Yine, gönüllü olarak günlerini verip çalışan bu hanımlar annelerin çocuklarına bakmak için çocuk bakım merkezlerini yönetmekte ve bunun geliriyle Gençlik Mübadele öğrencilerinin giderleri için kaynak yaratmaktadırlar. Genellikle bu hanımlar grubu, o yerin yerel Rotary kulübünde başlatılan hizmet programlarını destekleyip yardım eden ve tamamlayan türde çalışmalar yapmaktadırlar. Bazı hanım grupları ise sadece yerel hizmetlerle yetinmeyip uluslararası hizmet projelerine de çalışmaları ile katkıda bulunm a kta d ı na r.

1984 yılı uluslararası Rotary Yönetim Kurulu, Rotaryenlerin yakınları olan hanım gruplarının yapmış oldukları mükemmel hizmet ve dostluk çalışmalarını takdirle anmış ve tüm Rotary kulüplerinin buna benzer yan kuruluşlar kurdurup bunlara sponsorluk etmelerini teşvik etmiştir. 

Sonraki Toplantı

Yer:
HOLIDAY INN OTEL
Tarih:
25.Nis.2019 20:00
Adres:
İşçi Blokları Mahallesi 1484 Sokak, No:3, Pk:06330, Çankaya /ANKARA