ROTARY KIRSAL HİZMETLER PROGRAMI

Rotary'nin dünya çapında faaliyetleri arasında yeni bir program oldukça ilginç bir faaliyettir. Rotary Kırsal Hizmetler adı erilen bu faaliyetin başlangıcı, Uluslararası Rotary Başkana M. A. T. Caparıs'in 1986 yılında uygulamaya koyduğu bir tür imece yoluyla kendine yardım etme bilinci verilerek köylerin ve köy toplumlarının kalkınmasını hedefleyen çalışmaydı. Genellikle köylerde bir işgücü fazlası vardır. Köylülerin boş zamanları çok olur ve ekim ve hasat dışı kalan zamanları gizli bir işsizlik olarak bile yorumlanabilir. Buna karşın, bu iş gücünü harekete geçirerek ve boş olan kadın ve erkek köylülerin zamanını değerlendirecek toplum gelişmesine yönelik faaliyetlerini yönetecek projeler ise pek bulunmaktadır.

Rotary Köy veya Toplum Gönüllüleri Birliği olarak adlandırılan bu gönüllü birlikler Rotary kulüplerini sponsorluğunda kurulan ve belirli bir konuda geliştirmeyi hedefleyerek kendi toplumlarına yardımcı olmak isteyen Rotaryen olmayan kişilerin oluşturduğu bir guruptur. Bu faaliyetlerde Rotaryen üyeler öncülük yaparak gereken teşkilatlanmayı, teşviki ve bazı malzemeleri sağlamakta Rotary Köy Gönüllüleri Birliği ise kendi toplumlarına yardım için gereken insan gücünü ortaya koymaktadırlar. Böylece işlerlik kazanan Rotary Köy Gönüllü Birlikleri toplumda çok muhtaç bölgelerde hizmet yapabilme imkanı veren çok yeni ve değişik türde bir hizmet projesini gerçekleştirmiş olmaktadırlar.

Rotary Toplum Gönüllüleri Birliği ise daha çok büyük şehirlerin aşağı gelir kesiminin yaşadığı ve getto diye bilinen bölgelerinde kurulur ve orada kendiliklerinden organize olmaktan aciz kişilerle birlikte Rotaryenlerin sahip oldukları bilgi ve deneyim birleştirilerek imece usulü ile toplum kalkınmasına yardımcı olunmaya çalışılır.

Rotary Köy Gönüllüleri Birliği dünyada yaşam kalitesini arttırıcı faaliyetler kavramına çok yeni bir boyut getiren bir programdır.

Sonraki Toplantı

Yer:
HOLIDAY INN OTEL
Tarih:
25.Nis.2019 20:00
Adres:
İşçi Blokları Mahallesi 1484 Sokak, No:3, Pk:06330, Çankaya /ANKARA