ROTARY AMBLEMİNİN KULLANIMI

Uluslararası Rotary'yi temsil eden işaretleri içeren ve Retary'nin sembolü olarak kullanılan amblem ABD. patenet bürosunda hem bir ticari marka olarak, hem de "hizmet markası" olarak tescil edilmiş bulunmaktadır. Bu tescil ile aynı amblemin bir başkası ve yetkisiz diğer kuruluşlar tarafından uygun olmayan biçimde kullanımı önlenmiş olmaktadır. Rotary'yi sembolize eden bu amblem hiç bir şekilde değiştirilmemelidir.

Rotaryenlerin bu amblemi bir klapa düğmesi gibi takıp kullanmaları uygun olur. Uluslararası Rotary Direktörlüğünün izni doğrultusunda bu amblemin ceketlerde, kalemlerde, şapkalarda ve benzeri kişisel eşyalarda kullanılması çok sık görülmektedir. Yine aynı amblemin bir işaret ve tanıtım amacı ile Rotary rozeti, bayrağı, yol işareti ve resmi evraklarda başlık olarak kullanımı gayet doğaldır.

Rotary amblemi hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanılmamalıdır. Yine bu amblemin hiçbir şekilde bir politik kampanya için veya Uluslararası Rotary tarafından tanınmayan bir başka ad veya amblemle birlikte kullanılmasına izin verilmez. Rotaryen olan kişiler işlerini attırmak amacı ile Rotary amblemini kişisel kartvizitlerde, başlıklı firma kağıtlarında veya iş amaçlı başka yerlerde kullanamazlar. Ayrıca, Rotary ambleminin Rotaryenlerinin işyerlerinin kapılarında veya pencerelerinde kullanılması uygun değildir.

Rotaryenlerin hepsinin Rotary ambleminin gururla takmaları ve kullanmaları önemli ve bunun sorumluluğunu duymaları gerekir. Yukarıda sıralanan yasaklamalar ve kullanımına getirilen sınırlamaların amacı Rotary ambleminin kötüye kullanılmasını önlemek ve bu amblemin teşkilata her zaman için bir ayrıcalık işareti sayılmasını sağlamak içindir.