ROTARY'NİN AMACI

Dünyanın bazı bölgelerinde her haftalık normal toplantıların açılışında tüm üyeler ayağa kalkarak Rotary'nin amacını yüksek sesle ve hep birlikte okurlar. Rotary'nin ana tüzüğünde yazılı olan bu amaçlar. Rotaryenlerin kendi büroları veya çalıştıkları yerlerde duvara asılı olarak da bulunur.

Rotary'nin amaçları hep bu şekilde ifade edilegelmiş değildir. 1906 yılında yapılan ilk kuruluşta üç amaç belirtilmişti: İş, iyi dostluk ve toplumun yararlarının gözetilmesi ve ilerlemesi amaçlar hedeflenmişti. 1910 yılına gelindiğinde, "Rotary'nin genişletilmesine daha çok önem verildiğinden, amaçların sayısı beşe çıkmıştı. 1915 yılında amaçların sayısı altı oldu. 1918 yılında amaçlar yeniden kaleme alında ve sayısı dörde indirildi. Bundan dört yıl sonra tekrar altıya çıkarıldı ve 1927 yılında yeniden değiştirildi.

En sonunda, 1935 yılında yapılan Mexico Konvansiyonunda bu altı amaç yeniden yazılarak sayısı dörde indirildi. En son değişiklik 1951 yılında bu amaçlar süzülerek birleştirildi ve tek bir amaca, ama dört ayrı yolu hedefleyen tek bir amaç olarak yeniden ifade edildi. Rotary'nin amacı anahtar sözcük "HİZMET İDEALİ" kavramında yatar. bu ideal, kişinin tüm yaşamında başkalarına karşı düşünceli ve yardıma hazır davranış olarak özetlenebilir. Rotary amacının gerçek anlamı da budur. 

Sonraki Toplantı

Yer:
HOLIDAY INN OTEL
Tarih:
25.Nis.2019 20:00
Adres:
İşçi Blokları Mahallesi 1484 Sokak, No:3, Pk:06330, Çankaya /ANKARA