ROTARY'DE YÜZDE YÜZ DEVAM KURAL

Güçlü ve aktif bir Rotary kulübü olabilmek için Rotary toplantılarında kesintisiz olarak devam etmek şarttır. Rotaryenlerin devam konusuna verdikleri önem, 1922 yılında Uluslararası Rotary'nin toplantılara düzenli katılma konusunda açtığı bir yarışma ile ilk defa dünya Rotaryenlerine duyuruldu. Dünyadaki tüm Rotaryenler yüzde yüzlük bir katılma oranı için yarıştılar ve binlerce Rotaryen üst üste birkaç yıl bu devam başarısını elde ettiler. Rotaryenler gerek kendi kulüplerinde, gerekse başka Rotary kulüplerinde, bu yüzde yüzlük katılım oranına erişme başarılarını gururla anlatır ve bu rekorlarını anlatmaktan büyük bir haz d uyarlar.
 
Gerçekte Rotary kuralları, üyelerinin en az yüzde altmışlık bir katılım oranını bulmalarını yeterli görmekteyse de, yüzde yüzlük bir katılımın en istenilen bir devamlılık yüzdesi olduğu konusunda hiç şüphe yoktur. Rotary'de toplantılara tüm üyelerin gelmesi ve toplantıda bulunması özellikle aranır ve istenir, çünkü Rotary üyelerinin her biri kendi meslek veya iş alanında o mesleğin veya o işin temsilcisi durumundadır. Bu nedenle, toplantıda tek bir üyenin bile bulunmaması o toplantının belirli meslek veya iş dalında temsil edilmemiş olması o üyenin dostluğunun o toplantıda yokluğunun duyulması sonucunu doğurur.
 
Zaman zaman toplantıya katılmama nedenleri doğrultusunda, katılmayana kredi puanı verilerek Rotaryenleri devamlılık konusunda yüreklendirmek için teklifler yapılmıştır. Topluma hizmet için, jüri görevleri için bir iş toplantısına giden üye için veya uzak yerlerde tatile gidenler, gemide yolculukta olanlar, hasta olanlar veya benzeri özel nedenlerle toplantılara katılamayanların toplantıda var imiş gibi puanlandırılmaları konusu hep tartışılagelmiştir. Çünkü gerçek şudur ki, toplantıya katılmayan bir Rotaryenin hiçbir mazereti kabul edilemez ve toplantıya katılmayan bir üye, neden ne olursa olsun, katılmış varsayılarak puan alamaz.
 
Ancak, bazı özel durumlarda, yani bir Rotaryenin bir başka tür Rotary faaliyetine katılmış olması halinde o üyeye toplantıda bulunmuş gibi kredi puanı verilmesi mümkün olabilir. Orneğin, bir Rotaryen bir başka yerde bir interact veya Rotaract toplantısında görevli bulunması istenmişse toplantıya katılmış gibi işlem görür. Yine bir rotaryen, Rotary bölge Konferansına katılmış ise, Bölge Assamblesine gitmiş ise, Uluslararası Komite-de görevli ise, Yasama Konseyinde üye olarak bulunması veya şehir içi birleşik toplantıda veya benzeri bir rotary faaliyetine katılması zorunlu ise, devamlılık puanı düşürülmez ve toplantılara katılmış kabul edilerek devam kredisi alabilir. Yine bir Rotaryenin Rotary Bölge sorumlusu olarak toplantılara katılamayacak uzaklıktaki ücra bir bölgede hizmet projesi amaçları doğrultusunda çalışıyor olması durumu da toplantılara katılmış gibi puan almasına nedendir. Ayrıca, iki haftadan fazla bir süre ile Rotary kulübü olmayan bir ülkeyi ziyaret eden Rotaryen devamdan muaf sayılır.