ROTARY'DE BAŞKAN SEÇİMİ

Her yıl, Uluslararası Rotary'yi dünya çaşında temsil edecek başkanlığa seçin bir Rotaryen başkan olarak seçilir. Bu başkanlık seçiminin ön çalışmaları iki yıl öncesinden başlatılar. Once dünyanın tüm bölgelerinden seçilen 15 kişilik bir aday gösterme komitesi saptanır. Aday gösterme komitesinin seçebileceği bir adayın daha önce Uluslararası Rotary'nin Yönetim kurulunda çalışmış olması, çok geniş bir Rotary deneyiminin bulunması ve dünyadaki Rotary liderleriyle çok yakın ilişkilerinin bulunması gereklidir.

Aday gösterme komitesi, Uluslararası Rotary'nin eski yöneticilerinin herhangi birini başkan adayı olarak gösterebilir. Ancak aday gösterme komitesinin üyeleri ve o sırada görev yapmakta olan yöneticileri başkanlığa aday olarak seçilemezler. Rotary kulüplerinden herhangi biri eski Uluslararası Rotary yöneticilerinden başkan adayı olarak komiteye önerebilir.

Eylül ayında bu komite biraraya gelir ve aralarında görüşerek başkanlık için aday gösterilecek Rotaryeni seçmek için gerekli çalışmaları yaparlar. Bu komitenin tesbit ederek aday seçeceği kişinin adı tüm Rotary kulüplerine bildirilir. Aralık 1 tarihine kadar herhangi bir Rotary kulübü yeni bir aday teklif etme hakkına sahiptir. Ancak yapılacak bu aday önerisinin geçerli olabilmesi dünyadaki tüm Rotary kulüplerinin yüzde biri oranında, yani 250 kadar kulübün aynı adayı desteklemesi gereklidir. Böyle bir durumun oluşması halinde seçim için postayla oy istenir ve bunların sayımı yapılır. Eğer kulüplerden başka bir aday önerisi yok ise, aday gösterme komitesinin önerdiği başkan adayı, başkan adayı olarak ilan edilir. Bu noktadan sonra, bu şekilde tesbit edilmiş olan Rotaryen başkan ve eşi bir yıldan fazla bir süre bu başkanlık için hazırlık yaparak geçirir ve kendi dönem başlama tarihi geldiğinde tüm dünyaya Rotaryanlerin başkanı olarak Uluslararası Başkan sıfatıyla Rotaryenlere hizmet verir.