POLIO PLUS

Polioplus, dünyada yaygın bir halde var olan poliomyeletes (Çocuk Felci) hastalığına karşı çocukları aşılamak amacıyla yapılan yaygın bir aşılama kampanyasıdır. Programın adında Pohc ve artı anlamında Plus ile birlikte kullanılmasının nedeni, bu aşı ile çocukların yalnız Çocuk Felcine karşı değil, beş ayrı ölümcül hastalığa karşı da etkili bir aşılama kampanyası olmasındandır.

Bu program 1985 yılında önceleri sadece bir fon yaratmak için başlatılmıştı. İlk hedef 120 milyon dolarını toplanmasıydı. 1988~ yılına gelindiğinde dünyadaki Rotaryenlerin bağış ve taahhütleri toplamı 219 milyon doları bulmuştu. 1995 yılına gelindiğinde toplanan paranın tutarı 246 milyon doları aşmıştı. Bu fon ile kalkınmakta olan ülkelerdeki çoukların sağlığını korumak için gerekli görebilecekleri aşıyı istediklerinde, Rotary Vakfından en az beş yıllık ihtiyacı karşılayabilecek kadar aşı stoku Rotary Vakfında bulundurulabiliyordu. Talepte bulunan yaklaşık 100 ülkeye aşı bağışı yapıldı. Böylece 181 milyon dolar üzerinde bir para aşı için aşının kalitesini yükseltmek için harcandı.

1988 yılında, Dünya Sağlık Teşkilatı <WHO> dünya çapında bir savaş başlatarak 2000 yılına kadar dünyadan çocuk felci hastalığını kaldırmayı hedefledi. Bu amacı benimseyen Rotary 2005 yılında 100. yılını Pohio'suz bir dünyada kutlamayı kendine amaçlamış bulunmaktadır. Bu tür bir hastalığın dünya yüzeyinden tamamen silinmesi gerçekte çok güç olacak gibidir; (dünyada bir tek çiçek hastalığı mikrobunun kökü kurutulabilmiştir> ve çok masraflı bir savaştır. Polio'nun dünya yüzeyinden tamamen silinmesi işi tüm dünya toplumlarına 2 milyar dolara mal olabileceği hesaplanmıştır. Böyle bir savaşın dünyadaki tüm insanları kapsayacak biçimde başarıya ulaşabilmesi için çocukların tek tek aşılanması, şüpheli her vakanın mutlaka sistemli olarak bildirilmesi, hastalığın yaygınlaşma meyli göstermesi halinde insanların hepsinin aşılanması ve bir laboratuvar ağı kurularak hastalığın her safhasını kapsamlı, bir şekilde takibi gereklidir. Bu büyük savaşta Rotary tek başına değildir ama Rotary bu hizmeti vermek için halkla, devletlerle ve Dünya Pan American Health Organization ile UNİCEF ve benzeri sağlık örgütleriyle birlikte, elele ortak olarak savaşacaktır. Rotary'nin sağladığı "incan gücü" bizlere "elele" çalışma yeteneği verir. Gelişmekte olan ülkelerdeki Rotaryenler binlerce saatlik mesailerini ve sayılamayacak kadar çok hediye bağışlarında bulunarak ülkelerindeki çocuk felcine karşı savaşta öncülük yapmışlardır.

Dünyada hiçbir resmi olmayan kuruluş PohioPlus kadar büyük çapta hizmet vermemiştir. Gerçekten de, bu program dünyanın şimdiye kadar görmüş olduğu en büyük insani hizmettir. Her Rotaryen bu başarıdan gurur duymaktadır

Sonraki Toplantı

Yer:
HOLIDAY INN OTEL
Tarih:
25.Nis.2019 20:00
Adres:
İşçi Blokları Mahallesi 1484 Sokak, No:3, Pk:06330, Çankaya /ANKARA