OKUR YAZARLIK EĞİTİMİ

Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturan bir mil-yandan fazla insanın okur yazar olmadığı tahmin edilmektedir. Genç ve yetişkinlenin okur yazar olamaması sorunu hem sanayileşmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin müşterek bir problemidir. Her yıl bu rakam giderek artmaktadır. Okuma-yazma bilmeyen yetişkinlenin sayısı dünyada heryıl 25 milyon kadar artmaktadır, öyle ki, Amerika Birleşik Devletleninde bile tüm nüfusun yaklaşık dörtte birinin fonksiyonel olarak okuma yazma bilmez olduğu kabul edilmektedir.

Okuma yazma bilmenin getirdiği kötülüklerden biri de bu gibi kişilerin kişilik bağımsızlığını kaybetmeleni ve yaşama anlam veren insancıl duyguları kaybedip fakinleşmelenine ve uygunsuz yollara sapmalarına yol açmasıdır. İnsanların cahilliği insanları küçültür, onların ekonomik, politik, sosyal ve kişisel gelişimlenini durdurun. Okur yazan olmama uluslararası anlayış, işbirliği ve dünya barışını engeller.

1978 yılında Rotary tarafından başlatılan ve 3 H diye anılan Sağlık, Açlık, İnsanlık Komitesinin programı içerisinde bin hizmet olarak programlanan Okur Yazarlık Eğitimi Rotary'nin öncelikle ele aldığı bir program oldu. Bu yolda toplanan bağışlarla dünyada okur yazanlık konusunda çok mükemmel kaynak kitaplar hazırlandı. Rotary tarafından desteklenen bir yayın olan 'The Right to Read - Okuma Hakkı' Linkoping-İsveç'de Bölge Guvernörü olan Rotaryen Eve Malmquist tarafından yazıldı. Kendisi, okuma ve eğitim araştırmacısı olarak ün yapmış bir otorite idi. Okuma yazma seferberliği için Rotary kulüplerinin programlarına bu kitap ile öncülük yapmış ve yüce hizmete büyük katkıları olmuştur.

1985 yılında uluslararası Rotary'nin Planlama ve Araştırma komitesinin teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile dünyadaki tüm Rotary kulüplerinin on yıl süreyle bir okuma yazma seferberliği yürütülmesi kararlaştırılmıştı. Rotany kulüplerinin büyük bir kısmı kendi toplumlarında okur yazarlık eğitimi konusunda ciddi araştırmalar yapmaktadırlar. Bazı kulüpler okuma yazma öğreten temel kitaplar yayınlamakta; bazıları ise okuma ve dil öğretim klinikleri açmakta, gönüllü öğretmenlik yapmakta veya eğitim malzemeleri bağışında bulunmaktalar. Rotaryenler kendi toplumları içinde çok önemli bir rol üstlenerek özellikle gelişmekte olan ülkelerde okuma olanağını geliştirici çalışmalar yapıp yeni yeni projeler üretebilirler. 

Sonraki Toplantı

Yer:
HOLIDAY INN OTEL
Tarih:
25.Nis.2019 20:00
Adres:
İşçi Blokları Mahallesi 1484 Sokak, No:3, Pk:06330, Çankaya /ANKARA