KIDEMLİ FAAL UYELİK

"Kıdemii Faal Üyelik" bir Rotary üyelik şeklidir ve Rotary'ye uzun yıllar hizmet etmiş kişilere verilir ve bir Rotaryen ayrıcalığıdır. Kıdemli faal üye olmak bir Rotaryenin çok uzun yıllar kulüp faaliyetlerine katılmış olduğunun bir göstergesidir.

Bir veya daha fazla Rotary kulübünde 15 yıl süreyle hizmet etmiş bir Rotaryen otomatik olarak "Kıdemli Faal Uye" olur. Yine, yaş olarak 60 yaşına gelmiş ve on veya daha fazla yıl hizmet vermiş veya yaş olarak 65 yaşına gelmiş ve beş daha fazla yıl hizmet vermiş bir üye de "Kıdemli Faal Uye" ünvanını kazanır. Ayrıca, Bölge Guvörnörü olarak hizmet vermiş bir Rotaryen de "Kıdemli Faal Uyelik" hakkını elde etmiş olur.

Kıdemli Faal Uye olmanın bir avantajı o üyenin artık o kulübün hudutları içerisinde oturması veya işyeninin bulunması mecbuniyetinin bulunmamasıdır. Kıdemli Faal Uye, oturduğu şehri değiştirip bir başka şehire taşınsa, hiçbir mesleki sınıflandırmaya tabi tutulmaksızın üyeliğe davet edilebilir. Bir Rotaryen kıdemli faal üye olduğunda artık mesleki sınıflandırmaya tabi değildir ve artık o meslek sınıfına bir başka üye alınabilir.

Şu husus unutulmamalıdır ki, kıdemli faal üyelik kendi başına bir meslek sınıfı değildir bir üyelik türüdür. Bir Kıdemli Faal üye her zaman için ilk sınıflandırdığı meslek veya iş dalı sınıfında kalmaya devam eder.