İYİNİYET ELÇİLİĞİ BURSLARI

1947 yılında, dünyanın 11 değişik ülkesinden seçilen 18 genç erkek öğrenciye bir başka ülkede bir yıl süreli eğitim bur-su Rotary Vakfı tarafından sağlanmıştı. Yapılan bu ilk eğitim bursu ile dünyanın en yaygın eğitim bursu programı başlatılmış oldu.

Başlangıcından beri, Rotar Vakfı burslarının özelliği, uluslararası anlayış ve iyiniyet oluşturma amaçlı olmuştur. Yani başka ülkelere burs sağlanarak Rotary aracılığı ile gönderilen öğrencilerin bir akademik derece, diploma veya sertifika alması şartı olmaksızın bir iyiniyet elçisi olması amacı ön planda tutuluyordu. Buradaki düşünce, Rotary burslu öğrencilerin çeşitli ülke insanları arasında dostluk ilişkilerini güçlendirmektir. Bu nedenle, burs verilen kız veya erkek öğrencilerden, gittikleri ev sahibi ülkede ve eğitim gördükleri okullarda "İyiniyet Elçisi" gibi davranmaları istenir.

1947 yılında gönderilen 18 adet Rotary burslu öğrenci ile başlayan bu güzel amaçlı girişim ile bugüne kadar dünyada 125 değişik ülkeden 25.000 kadar öğrencinin Rotary Vakfı tarafından öğrenim bursu almış ve bir başka ülkenin evsahipliği ile öğrenim görmüştür. Bursu alan öğrencileri 105 değişik ülkedeki Rotaryenler ev sahipliği yapmışlar. Şimdilerde ise, 1000 kadar öğrenciye verilen bu burs ile öğrencinin yol giderleri, yaşam ve okul giderleri 18.000 dolara kadar karşılanmaktadır. Başlangıcından beri Rotary Vakfı 242 milyon dolardan fazla bir miktarı eğitim amacıyla harcamıştır.

1994-95 Rotary yılından itibaren Rotary Vakfı iki yeni tip bursu uygulamaya başlamıştır. Bunlar birden ziyade yıl için verilen burslar ile üç veya altı aylık verilen kültürel burslar olup bu burslar yabancı bir lisanı öğrenme, geliştirme amaçlıdır.

Rotary Vakfının vermekte olduğu eğitim amaçlı bursların geleceğe yönelik çok değerli bir yatırım olduğunun bilincinde olan Rotaryenler bu girişimin sonucu olarak dünyaya daha büyük bir karşılıklı anlayış ve iyiniyetin oluşmasında bu bursların çok önemli adım olduğunu çok iyi bilmektedirler.