İLK İSİM VEYA TAKMA ADLARLA HİTAP ETME KURALI

Rotary'nin ilk günlerinden beri Rotaryenlerin birbirlerini ilk isimleri ile çağırmaları ve diğer Rotaryenleri de soyadını söylemeden isimleriyle anmaları olağan olmuş ve o şekilde kullanılagelmişti. Kişisel dostluk, tanışıklık ve dostluk, Rotary olgusunun esas amacı olduğundan, kulüp üyelerinin birbirlerinden bahsettiklerinde o kişilerin resmi sıfatları görevleri veya ünvan-ları ile değil, sadece ilk isimleriyle anılmaları son derece doğal karşılanıyordu. Rotaryen bir kişi, bir diğer Rotaryenden bahsederken, normalde o kişinin mesleğini veya ünvanını belirterek Doktor, Profösör, Bay, Efendi, Sayın vb. gibi sıfatlar kullanmadan sadece ilk adı ile ondan bahseder; ve karekteristik Rotary Kulübü tanıtma kartlarında ve isim rozetlerinde de bu kural uygulanır.

Avrupa gibi bir kısım yerlerde ise, kulüp üyeleri birbirlerine hitap ederken daha resmi bir dil kullanırlar. Ozellikle Asya gibi yerlerde ise, her yeni Rotaryene bir takma ad verme usulü konmuştur ve genelde bu ya komik bir ad veya o kişinin kişisel özelliklerini belirten bir sıfat veya o kişinin meslek veya adını gösteren bir kelime olmaktadır. Mesala kimyasal gaz üretimi yapan bir fabrika sahibi rotaryen olduğunda ona 'Oksijen' kereste ticareti yapan bir fabrika sahibi rotaryen olduğunda ona "Ağaç', yapı müteahhidine 'Apartman' kırtasiye ticareti yapana 'Kalem' gibi adlar takılmakta, yine buna benzer sözler; Orneğin: 'Düdük, 'Kas', 'Sırıtık' gibi kişilerin fiziksel görünümlerini çağrıştıran yakıştırmalar kullanılabilmektedir.

Takma adlarla kişilere hitap etme usulü genelde yakın arkadaş ve dostlar arasında kullanılan ve hoşluk yaratan bir çağırı şeklidir. Ama bir Rotaryen ilk adıylada anılsa, takma adıyla da anılsa, esas olan kişisel bir dostluk kıvılcımını yakalayabilmek ve yeni hizmet kapılarını aralayabilmek için sağlam adımlar atmaktır.