HİÇBİR ÖZEL HAK ve ÜSTÜNLÜĞÜN BULUNMAMASI

Başka arkadaşlar tarafından sık sık sorulan bir soru Rotaryenlerin bu üyeliklerinden dolayı herhangi bir özel iş yararları-nın bulunup bulunmadığıdır. Yani menfaatleri nedir ve bir başka Rotaryen ile iş yapmaktan ötürü Rotaryenler özel bir indirim veya ayrıcalıklı hizmet mi almaktadırlar?

Bu sorunun cevabı çok basit ve kesindir. "Hayır". Böyle bir şey yoktur. Rotary'lerin el kitabında böyle bir durumdaki Rotaryenin durumu çok açıkca belirlenmiştir. 1933 yılında Uluslararası Rotary Yönetim Kurulunun kabul etmiş olduğu kurallarda iş ve meslek ilişkilerinin Rotary üyelerini etkilememesi konusunda kesin bir kural vardır: "Bir Rotaryenin bir başka Rotaryen ile iş ilişkisi olması halinde, bu işinden dolayı başkalarından farklı olarak ne ayrıcalık ne de fazladan bir yarar istemeli ve hatta beklemelidir."

Bundan elli yıl kadar öncesinde, bu kavram şöyle ifade edilmekteydi. "Gerçek dostlak birbirlerinden hiçbir menfaat beklemezler ve dostluk güveninin kötüye kullanılması Rotaryenlik ruhuna yakışmayan bir harekettir."

Diğer taraftan, Rotary üyesi olarak o topluluk içerisinde dostları bulunmaktan dolayı doğan normal

bir gelişim sonucu yeni işler veya daha büyük işler sağlanmış ise bu gelişim sonucu hem Rotaryen dostlarının hem de Rotary çevresinden doğal olarak yeni işler alınmış ise bu tamamen olağandır ve Rotary'nin ahlak kurallarına ters düşecek bir durum yaratmaz.

Şunu unutmamak gerekir ki, Rotary üyeliğinin en başta gelen amacı her üyenin başkalarına hizmet edebilme fırsatını ve imkanını vermektir. Başkalarına hizmet edebilme fırsatını menfaat için veya özel ayrıcalıklar sağlamak için kullanmak bir Rotaryene hiç yakışmaz.