HER ROTARYENİN GENÇLERE BİR ÖRNEK OLMASI

Uluslararası Rotary'nın yazışmalarında ve resmi literatüründe gençlere hizmet sözü ile ilgili özel bir slogan pek sık kullanılır. Gençlere yönelik hizmet yarışında iyi emsal olunmasını öneren bu slogan "Her Rotaryen Gençliğe bir Ornek Olmalıdır" sözüdür. Bu sözler, 1949 yılında uluslararası Yönetim Kurulunun almış olduğu bir karar doğrultusunda Rotary kulüplerinin bulunduğu her toplumda gençlere ve çocuklara yönelik sorumlulukların üstlenilmesinin bir ifadesi olarak söylenmiştir. Gençlere hizmet etme felsefesi çok uzun süreden beri Rotary programlarının ayrılmaz bir parçası olagelmiştir.

Gençliğe hizmet programları dünyanın değişik yerlerinde çok değişik biçimlerde ele alınıp uygulanmıştır. Değişik Ulkelerde, çeşitli yollarla gençliğe hizmet verilmektedir. Bazı yerlerde, Rotaryenlerin erkek ve kız izci oymaklarının sponsorluklarını yüklenmeleriyle, atletizm dalında, bedensel özürlü çocuk eğitim merkezlerine, okul güvenlik kuruluşuna, yaz kamplarına, rekreasyon alanlarına, trafik hastahenelerine, yöresel fuarlara, çocuk bakım merkezlerine ve çocuk hastahenelerine destek olup yardım sağlayarak bu hizmet verilmektedir. Kulüplerin bir çoğu gençlere yönelik meslek danışmanlık kursları düzenlemekte, gençlere iş sağlama programları yapmakta ve 4'lü deney kullanımını arttırıcı çalışmalar ve giderek bugünkü gençliği tehdit eden sorun olan alkol ve uyuşturucu bağımlığını önleme projeleri de Rotaryenler tarafından desteklenmekted ir.

Her durum ve şartlar altında, dünya gençliğinin sayısız sorunları karşısında şaşırmış durumdaki genç erkek ve kızlara toplumda öncü olmak, onlara yol göstermek gereği var olduğundan bu fırsat ve imkanı Rotaryenler kaçınılmaz olarak üstlenmişler ve her Rotaryen gençlere örnek olmak gibi bir sorumluluk almışlardır. İnsanlar hizmet etmeyi başkalarını izleyerek öğrenirler. Gençlerimiz yarının olgun birer lideri olacaklarsa başkalarına hizmet sevgisi ve ruhu onlara bugünden aşılanmalıdır ki, onlar da aynı hizmet aşkını bundan sonra gelecek nesillere aktarabilsinler.

Bundan 40 yıl önce Rotaryenlerin kabul edip benimsedikleri bu slogan bugün yine aynı tazeliğini ve güncelliğini korumuktadır. Çok düşündürücü bir savaş öncüsü olmak durumundasınız, Çünkü:

"HER ROTARYEN GENÇLERE ORNEK OLMALIDIR" 

Sonraki Toplantı

Yer:
HOLIDAY INN OTEL
Tarih:
25.Nis.2019 20:00
Adres:
İşçi Blokları Mahallesi 1484 Sokak, No:3, Pk:06330, Çankaya /ANKARA