DÜNYA TOPLUM HİZMETİ

Dünya Toplum Hizmeti bir başka Rotary programıdır. Bu program ile herhangi bir kulüp veya herhangi bir ülkenin bir Bölgesi bir başka ülkenin kulübüne insani yardım sağlar. Tipik olarak şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela, gelişmekte olan bir ülkenin toplumunda yaşam standartlarının düzelmesi ve yükselmesi çin yardımcı olacak Rotary projeleri hazırlanır. Dünya Toplum Hizmet projesi adını verdiğimiz bu hizmetin amacı, netice olarak dünyadaki insanlar arasında bir iyiniyet ve anlayışın yerleşmesini sağlamak gibi evrensel bir dostluk gösterisi sergilem ekted ir.

Böyle bir yardım projesinin yardıma muhtaç bir yere ulaşabilmesini sağlayabilecek bilgileri her zaman için WCS Proje mübadelesinin projelerinden yararlanmak suretiyle olabilir. Böylece dünyanın uzak bir köşesindeki yardıma muhtaç kulüpleri saptamak olanağı doğar. Çünkü onlardan gelişmekte olan bölgelere ait çok sayıda değerli faaliyet bekleyen kulüp adresleri bulunmaktadır. Bu liste Uluslararası Rotary'nin Evanston'daki sekreterliğinde vardır ve istendiğinde derhal temin edilebilir. Bu listede yardım bekleyen projeler, bunların tahmini giderleri ve kiminle temas kurulması gerektiği ayrıntılı olarak yazı 1ıdır.

Yardım bekleyen veya yapmayı düşündükleri bir insanı hizmet projesine katılmak isteyen bir başka kulüp arayan kulüpler isimlerini bu listeye yazdırabilirler. istenilen yardımın amacı bir klinik yapımı, bir okul veya hastahanenin tamamlanması, su kuyusu açılması, kütüphane kurulması veya benzeri toplum yararına bir başka hizmet olabilir. Dünya Toplum Hizmeti projesinden yardım isteğinde bulunan kulüpler her zaman için istek listelerini değiştirip yenileyibilir ve ve unu WCS merkezine bildirerek kayıt ettirebilirler. Böylece yapılan bir hizmet mübadelesi sonucu olarak ihtiyaçlar dünya çapında bir haberleşme ağı sayesinde başka dış kaynaklarla sağlanarak pratik bir çözüme gidilmiş olur.

Her Rotary Kulübünün her yıl yeni bir Dünya Toplum hizmeti projesini üstlenmesi zorunlu tutulmuştur. WCS Projesi mübadele listesinin incelenmesi sonunda gerçekten ihtiyacı dolan bir toplumun acil isteklerini karşılayabilmek için hazırlanmış bir proje bunun için işbirliği yapmaya hazır dünyanın bir başka yerinde bir kulüp bulma şansınız olur. Gelişmek için çabalayan dünyanın bir köşesindeki yere yardım etme fırsatı doğar. 0 zaman yapılacak tek iş kalıyor "Derhal işe başlamak" ve projeyi bitirmek için yardımcı olmak; Bunu yaparken de dünyada gelişmesi için çabaİadığımız dostluk ve dünya anlayışı köprülerini güçlendirmek.

Sonraki Toplantı

Yer:
HOLIDAY INN OTEL
Tarih:
25.Nis.2019 20:00
Adres:
İşçi Blokları Mahallesi 1484 Sokak, No:3, Pk:06330, Çankaya /ANKARA