CARL. R MILLER ARAŞTIRMA BAĞIŞLARI

Rl'ın 1963-64 yılı Başkanı merhum Carl P. Miller en alt düzeyde başarılabilecek insancıl faaliyetlere büyük inanç duyan bir kişi idi. Kendi görev süresi içinde başlatılan Eşleşmiş Kulüp ve Bölge Programı aracılığı ile Rotaryenleri <halktan halka> temaslar yolu ile bir başka ülkede hizmet fırsatları bulmaya teşvik etmiştir. Kulüplerin ve bölgelerin eşleştirilmesi Dünya Toplum Hizmeti'nin önemli bir unsuru haline gelmiştir.

Başarılı bir gazete yayıncısı olan Carl eşi Ruth ile birlikte, Carl R Miller araştırma bağışı programını oluşturmak üzere Rotary Vakfı'na cömert bir bağışta bulunmuştur. Araştırma bağış-ları, bir uluslararası hizmet projesi geliştirilmesi için gerekli seyahat ve diğer masraflar için 3.000.-USD'a kadar para ayırmak suretiyle, kulüpler ve bölgelerin uluslararası faaliyetlerini canlandırmayı amaçlamıştır. Bir Carl Miller bağışı projenin kendisini finanse etmez, bunun yerine projeyi sonuçlandırmaya götürecek ön aşamalar için gerekli <halktan halka> teması destekler. Rotary Vakfı tarafından Ağustos ve Şubat aylarında olmak üzere yılda 2 defa verilen bu özel bağışı kazanmaya sadece kulüpler ve bölgeler ile kulüp ve bölge grupları hak kazanabilir.