BÖLGESEL KONFERANSLAR

Rotaryenler zaman zaman dünyanın herhangi bir yerinde bölgesel bir konferansın düzenlenmiş olduğu haberin duyar veya okurlar. Bu konferanslar Uluslararası Rotary'nin yıllık konvansiyoniarına çok benzerlik gösteren bu gibi bölge konferans-ları genellikle uluslararası konvansiyonlardan uzak yerlerde daha az Rotaryen üye ve konuğun iştirakiyle yöresel olarak tertiplenen toplantılardır.
 
Bölge konferanslarının amacı tanışıklık ve dostlukları arttırıp güçlendirmek, katılanlar arasında arkadaşlık ve anlayışı geliştirmek ve bu arada Rotary fikri ve düşüncesi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve bu konuda bir fikir arenası oluşturmak, bölge ile uluslararası düzeydeki ilişkileri irdelemek gibi konular başlıca işlevlerinden biridir.
 
Bölge konferanslar,na genellikle iki veya üçbin kişilik bir katılım olur. Bu gibi bölgesel konferanslar Rotaryenler için çok özel ve önemli günler sayılırlar, ancak çok önceden belirli bir tarihte düzenlenmezler. Bu konferanslar herhangi bir bölgenin Rotaryen liderlerince uygun görülen zamanlarda, görülen lüzum ve ilgiye göre önceden programlanıp uygulanır. Bu gibi bölgesel konferansların görevsel işlevlerinin bir çoğu Uluslararası Sekreterliğince karşılanır.
 
Bu gibi bölge konferanslarına katılmak için bölge dışındakilerin çağrılması için başka kulüplere özel olarak davet edilme veya duyuru yayınlama gibi girişimler yapılmaz, ama, dünyanın her tarafındaki Rotaryenlerin bu gibi bölgesel konferanslara katılmaları memnunlukla karşılanır. Bir başka bölgenin bölgesel konferansına katılmak her Rotaryen için eşi bulunmaz bir fırsat, keyifli bir deneyim, yeni dostluklar fırsatıdır. Bu da Rotary'nin uluslararası düzeydeki dostluk ve arkadaşlık için bulunmaz fırsatlarından biridir.