Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2017-2018 Dönem Başkanı Rtn. Murat DOĞRU ve Nursun'a Başarılar Diliyoruz

Rotary'de dönem esastır. 
Yıl çok çabuk geçti ve işte yeni başkanımız Rtn. Murat DOĞRU başkanlık dönemine başladı. 

Murat DOĞRU mesleki yaşamında LEED Sertifikasyonu, Envision Yeşil Altyapı Sertifikasyonu, çevreye duyarlı yapılaşma, yeşil bina ve altyapı projeleri, bina ve altyapı inşaatları ve şehir-Bölge Planlama konusunda farklı projelerde görev almış, ve çalışmalarını Türkiye’de yürütmüştür. 1993’den bu yana Yeşil Bina Uygulamaları, Yeşil Şehir ve Bölge Planlaması, İmar Planları ve Kentsel Tasarım, Ulaşım Etütleri ve Planlaması, Bilişim Projeleri, AB-IPA Projeleri ve Mimari Projeler konusunda çok sayıda çalışmaya teknik uzman olarak katkıda bulunmuş ve bunların önemli bir kısmında ise yöneticilik yapmıştır. Planlamanın mekânsal boyutunun yanı sıra; sürdürülebilir ve stratejik planlama, ekonomik, toplumsal ve kurumsal yönlerinde de görev almıştır. Murat DOĞRU, 1999-2009 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Başdanışmanlık, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Ayrıca Belediye İktisadi Teşekküllerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Sürdürülebilir planlama konusunda ise kamuda ve özelde pek çok uygulamada bulunmuştur. 2009 tarihinden bu yana yeşil bina, yeşil yerleşimler ve yeşil altyapı projeleri konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Murat DOĞRU, LEED® Accredited Professional, ENV SP Yeşil Altyapı Sertifikasyonu yetkisine sahiptir. USGBC, ASHRAE ve ISI üyesidir.

Dönem başkanımız Murat DOĞRU yine kendisi gibi Şehir Plancısı olan Nursun DOĞRU ile evlidir. Yiğit Bora DOĞRU isminde Interact bir oğulları vardır.

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2018-2019 Dönem Başkanı Murat DOĞRU ve Nursun'a başarılar diliyoruz.
Çalışmalarının tüm aşamalarında arkalarında olduğumuzu belirtiyoruz.
Saygılarımızla,
Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü